Nowy GRZECH? Sprawdź, czy go popełniasz?

grzech

Papież Franciszek powiedział, że Kościół katolicki rozważa dodanie nowego przewinienia do kompendium nauczania Kościoła. Chodzi o „grzech ekologiczny”.

Myślimy o tym, żeby dodać do katechizmu Kościoła katolickiego grzech przeciwko ekologii, grzech przeciwko naszemu wspólnemu domowi, ponieważ jest to nasz obowiązek” – powiedział papież Franciszek.

Franciszek przemawiał na XX Światowym Kongresie Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Karnego, który odbywał się w Rzymie w dniach 13-16 listopada. Hasłem przewodnim Kongresu było „Wymiar sprawiedliwości w sytuacjach karnych i sprawach korporacyjnych”.

Podczas przemowy Franciszek skrytykował „bałwochwalstwo rynkowe”, które sprawia, że poszczególne osoby są bezbronne wobec interesów „zdecentralizowanego rynku”, który stał się absolutnym władcą, a niektóre sektory gospodarki sprawowały więcej władzy niż samo państwo.

 
Zasada maksymalizacji zysku, odizolowana od innych czynników, prowadzi do modelu wykluczenia, który brutalnie atakuje tych, którzy obecnie ponoszą jego koszty społeczne i ekonomiczne, podczas gdy przyszłe pokolenia są skazane na pokrycie kosztów ochrony środowiska” – powiedział papież.
 
Używając określenia „ekobójstwo” papież miał na myśli „ogromne zanieczyszczenie powietrza, zasobów ziemi i wody, niszczenie flory i fauny oraz wszelkie działania mogące doprowadzić do katastrofy ekologicznej lub zniszczenia ekosystemu”. Utrata lub zniszczenie ekosystemów, zdaniem papieża, jest „piątą kategorią zbrodni przeciwko pokojowi”.
 
Wielu teologów pochwaliło sugestię dodania „grzechów ekologicznych” do katechizmu katolickiego. Według doktora Christophera Thompsona, wiodącego teologa moralnego, ewentualne uznanie „grzechów ekologicznych” w głównym dokumencie nauczania Kościoła katolickiego, pomogłoby „wyostrzyć nasze sumienie w kwestiach nadużyć ekologicznych”.
 
Nasza wiedza na temat kruchości i złożoności naszego środowiska naturalnego, dramatycznie wzrosła. Rozsądne wydaje się zatem włączenie tej nowej wiedzy do naszego duchowego rozeznania” – dodał Thompson.

Taki krok z pewnością pomógłby ugruntować nauczanie Franciszka dotyczące konieczności dbania o środowisko.

 

 

 

Źródło: Cruxnow.com

Zdjęcia: Pixabay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked