Makulatura, czyli jakie są korzyści z recyklingu papieru?

Wprowadzenie zużytego papieru ponownie do obiegu niesie za sobą wiele korzyści. Przede wszystkim chronione są lasy i woda oraz oszczędzana jest energia. Ilość odpadów powstających w procesie wytwarzania papieru i innych produktów z makulatury jest średnio o połowę mniejsza, niż z surowców pierwotnych, którymi w tym przypadku jest tzw. pulpa drzewna.

Recykling papieru w liczbach

Makulatura to wyroby z papieru i tektury, które nadają się do przetworzenia. Papier uzyskiwany w ten sposób jest pełnowartościowy. Co to oznacza? Włókna celulozowe można ponownie przetwarzać około dwóch lub trzech razy, a w niektórych przypadkach nawet czterokrotnie bez widocznych strat jakości uzyskanych w ten sposób wyrobów. Makulaturę dzieli się na 4 rodzaje (oznaczone kolejno literami: A, B, C i D) w ramach których dodatkowo wyodrębnia się 54 klasy tego surowca.

Produkując 1 tonę papieru z makulatury, chroni się przed wycinką około 17 drzew, wykorzystuje się przy tym ponad dwa razy mniej energii oraz wody niż w przypadku wytwarzania papieru z surowca pierwotnego. Ponadto oszczędza się również ilość miejsca potrzebnego do składowania odpadów oraz zapobiega przedostawania do atmosfery niemal 1 kilograma dwutlenku węgla i zmniejsza skażenie wody.

Co można produkować z makulatury?

Początkowo makulaturę wykorzystywano głównie do wytwarzania tektury, która była używana jako opakowanie, oprawa książek, materiały szewskie oraz np. teczki. Obecnie – w obliczu zwiększonego zapotrzebowania na papier głównie do celów biurowych z makulatury – wytwarza się również papier do drukarek czy kserokopiarek. Jednym z głównych produktów, do wyrobu którego używa się odzyskanego w procesie recyklingu wyrobów papierowych surowca wtórnego, jest papier toaletowy. Tego rodzaju proceder zaczęto stosować na masową skalę dopiero w drugiej połowie XX wieku. Z makulatury powstają również: papierowa wiklina, gazety, zeszyty i książki.

Ponadto z makulatury można wytwarzać: izolacje budowlane, brykiety opałowe, a nawet meble. Bardzo innowacyjnym rozwiązaniem jest również produkowanie z makulatury drewna, które jest surowcem do tworzenia blatów kuchennych, ołówków czy domów.

Segregowanie papieru to ważna kwestia, którą warto wprowadzić do codziennego życia, ale również jest to istotny element w funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Stosowanie zrównoważonej gospodarki materiałami papierowymi przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego na dużą skalę oraz generowania oszczędności w firmie.

Zobacz także: Rodzaje kontenerów na śmierci

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked