Czy da się automatycznie spłacać kredyt walutowy z pominięciem spreadu banku, aby zaoszczędzić?

Kredyt walutowy to dobre rozwiązanie dla osób, które zarabiają w walucie, w której zostaje zaciągnięty kredyt. Decydując się na niego warto pamiętać, że jest bardziej ryzykowny od standardowej pożyczki. Głównie z uwagi na to, że na kredytach walutowych bank może znacznie zarobić – tym zarobkiem jest spread.

Jak banki zarabiają na spreadzie?
Bank udzielając kredytu w obcej walucie przelicza kredyt po kursie kupna waluty (niższym), a przy jego spłacaniu przelicza kredyt po kursie sprzedaży waluty (wyższym). Różnica między kursem kupna a kursem sprzedaży waluty nazywana jest spreadem i w tym wypadku jest dodatkowym zyskiem banku. Tak więc im wyższy spread, tym wyższy jest koszt spłaty kredytu.

Jak uniknąć wysokiego spreadu walutowego?
Spread jest dodatkowym kosztem kredytu, oznacza to, że da się go uniknąć. Zgodnie z ustawą antyspreadową kredytobiorcy mają możliwość spłaty kredytu bezpośrednio w walucie, w jakiej był on zaciągnięty. Walutę można uzyskać niekoniecznie z banku, ale również np. z kantoru internetowego, gdzie spread jest niższy.

Standardowy proces spłaty kredytu walutowego
Do każdego kredytu walutowego jest dołączany harmonogram spłat kredytu. Jest to jednak jedynie dokument informacyjny, bowiem w Polsce kredyty walutowe posiadają zmienną stopę procentową. Oznacza to, że nie da się do końca przewidzieć kosztów jego spłaty.
Każda rata jest przeliczana po kursie sprzedaży (wyższym) w dniu jej spłaty zgodnym z harmonogramem. Obowiązujące kursy wymiany walut są codziennie aktualizowane i można je sprawdzić w placówce banku lub na stronie internetowej instytucji.
Raty kredytu można spłacać zwykłym przelewem, wykonując odpowiednie przeliczenia zgodnie z kursem waluty lub pieniądze mogą być pobierane automatycznie ze wskazanego subkonta.

Spłata kredytu walutowego w wersji oszczędnej
Zgodnie z prawem bankowym, kredyt walutowy można spłacać bezpośrednio w walucie, w której został zaciągnięty.
Aby tego dokonać, należy najpierw posiadać rachunek złotówkowy oraz rachunek walutowy. Pieniądze można zamieniać w kantorach online, spread jest tutaj znacznie mniejszy niż w bankach. Wymiana waluty odbywa się w nieskomplikowanym procesie: wysyła się przelew z rachunku złotówkowego na wskazane w kantorze konto, a następnie otrzymuje się przewalutowaną kwotę na rachunek walutowy (czas nadejścia przelewu zwrotnego jest określony w każdym kantorze).
Następnie spłata raty kredytu wygląda tak, jak w przypadku zwykłej spłaty kredytu walutowego (z tą jednak różnicą, że bank pobierze pieniądze w tej samej walucie, w której jest kredyt).
Mając pewne rezerwy gotówki można zamienić walutę w większych sumach – w okresach, gdy kursy są korzystne.
Kredyt walutowy niekoniecznie musi być obciążony wysokimi kosztami spreadu bankowego. Istnieje możliwość spłaty rat bezpośrednio w walucie kredytu – zamiana waluty, chociażby w kantorze online, pozwoli na oszczędność.

/wpis sponsorowany/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked